میز و نیمکت


میز و نیمکت های بتنی با تنوع مصرف و طرح بیشترین مصرف را درپارک ، باغ های شخصی و عمومی ، رستوران ها ، پاسیو و نیز بسیاری محوطه های تفریحی و استراحت گاه های عمومی دارد .
از جمله مصارف این محصول در سواحل دریا و حاشیه رودخانه های امن است که به زیبایی محوطه کمک شایانی کرده و نیز میتواند شرایط استراحت بازدید کنندگان را تا حدود زیادی محیا کند.
این نکته قابل ذکر میباشد که تمامی محصولات GFRC بایستی تولید و تحویل شود.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی