الگوهای بتن بافتی که در اینجا نشان داده شده است توسط #مجموعه_بهداد ارائه شده است.

گالری الگوهای مهر شده | نمودار رنگ بتنی مهر شده در کف

 از محبوب ترین الگوهای بتن سنگفرش و تخته سنگ است. با این حال، هر پیمانکار بتن تزئینی بر اساس آنچه که در منطقه خود محبوب ترین بوده است، الگوهای مهر یا #استامپ خود را دارد.

الگوهای بیشتر را کاوش کنید:

الگوهای بالا بهترین قالب های مهر (#استامپ) برای پاسیو ، پیاده رو ، باغ ، پارک ، پارکینگ و... هستند.

اگرچه شما می توانید هر الگوی دلخواه خود را انتخاب کنید، در اینجا الگوهایی هستند که می بینیم بیشتر در کشور استفاده می شوند.