افزودنی

بتن

بتن

بتن ، پرکاربردترین مصالح ساختمانی در جهان ، دارای سابقه ای است که به رومیان و مصریان باستان بر می گرددد. با توجه به اینکه بتن دو برابر بیشتر از سایر مصالح ساختمانی در ساخت و ساز استفاده می شود ، تأکید بر کیفیت ، عملکرد و پایداری برای رشد و پیشرفت صنعت نیاز است.یکی از مهمترین مواد تشکیل دهنده بتن با کارایی بالا ، با دوام و زیبا که جدیدا تولید می شود ، افزودنی های بتن است. مواد افزودنی بتن ، مواد شیمیایی طبیعی یا ساخته شده یا اضافی هستند که در حین اختلاط بتن به منظور افزایش خواص خاص بتن تازه یا سخت شده ، مانند کارایی ، دوام یا مقاومت اولیه و نهایی اضافه شده اند.